Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στην ψύξη, ύδρευση και τον επαγγελματικό εξοπλισμό εστίασης.


Αναλαμβάνουμε τις συντηρήσεις των κλιματιστικών σας την επισκευή τους, την εγκατάσταση τους καθώς και την κατατόπιση της αγοράς τους με τα δικά σας κριτήρια.


Αναλαμβάνουμε πλήρες υδραυλικές εγκαταστάσεις, επισκευές διαρροών, τοποθέτηση παντός ειδών υγιεινής ,την συντήρηση του ηλιακού σας και την τοποθέτηση του.


Αναλαμβάνουμε την μελέτη, την εγκατάσταση και την συντήρηση των επαγγελματικών σας μηχανημάτων.